Lampegatse Boerenvolk (L.B.V.)

lg_boerenvolk

Het Lampegatse Boerenvolk is een stichting die zich ten doel stelt om personen die het Boerenbruiloftgebeuren een goed hart toe dragen, te binden. De stichting is enkel een beheersstichting met sympathisanten en de Commissie Boerenbruiloft als uitvoerende orgaan De sympathisanten maken het mede mogelijk, door hun jaarlijkse bijdrage van € 11,00 (NL50INGB0005305311), dat de Commissie Boerenbruiloft de Boerenbrunch en Boerenbruiloft kan organiseren. Voor de bijdrage ontvangt men het jaarplaatje wat aan de onderscheiding van het Lampegatse Boerenvolk wordt gehangen.

Wilt u er mede voor zorgen dat de traditie Boerenbruiloft met de boerenbrunch in stand wordt gehouden, meldt u dan aan bij het Lampegatse Boerenvolk.

Dat kan bij de Penningmeester;
Yvonne Rokven-Snijders
Waverstraat 7, 5626 DT Eindhoven
Mob.: 06-28249424  E-mail: y.rokvensnijders@gmail.com

Of via het Secretariaat Lampegats Boerenvolk
Madeleine Lammers
E-mail: Lampegatsboerenvolk@gmail.com

Dagelijks bestuur

Voorzitter

Tiny Oosterbosch

Penningmeester

Yvonne Rokven-Snijders

Secretariaat

Madeleine Lammers