Elena van Putten tot Witven & Engbert den Biest van Wierth
Elena was een mooi en zorgzaam meisje. Een echte spring-in-het-veld en de benjamin uit een groot gezin. Haar ouders, mede door het onstuimige karakter van hun dochter, hadden bepaald dat zij non zou moeten worden. En dus, ging zij als jong meisje het klooster in.
Zij meldde zich bij de nonnen die het RK Binnenziekenhuis van Onze Lieve Vrouwe van Barmhartigheid aan de Jan van Lieshoutstraat bestierden. Van daaruit kreeg zij haar opleiding tot ziekenverzorgende en haar toewijding tot haar patiënten werd alom bekend.
Zij had prachtige lange haren die haar erg dierbaar waren en soms zelfs door de patiënten als handvat werd gebruikt maar die na een aantal jaren voor haar inwijding tot non toch echt dienden te worden geknipt tot lekker kort lekker pittig.

Op voorspraak van de moederoverste Secretia mocht Elena het klooster uit om een bezoek te brengen aan de barbier, nabij het ziekenhuis. Engbert, een alleenstaande, rustige maar hardwerkende en creatieve man was altijd blij met een bezoek van de postulantes. De lange haren die hij in de voorbije jaren had moeten knippen werden door hem verwerkt tot prachtige pruiken. Hiervoor stond hij dan ook in de wijdse omgeving bekend.

Op een dag opende Engbert dan ook zijn deuren voor Elena en was onmiddellijk onder de indruk van haar mooie verschijning. Elena, op haar beurt, klaar voor haar huwelijk met OLH voelde haar gemoedsrust ineens verdwijnen en was verward door zijn verschijning, toewijding, maar vooral zijn prachtige blauwe ogen.
Wat Elena niet wist is, dat Engbert voor het eerst in zijn leven, het niet over zijn hart kon krijgen heur haren af te knippen. Het bevel van de moederoverste werd door hem dan ook stand pede verworpen.
Engbert wilde haar een coiffure aanmeten die zijn weerga niet kende. Elena, die alles aangreep om maar langer in zijn omgeving te kunnen zijn, nam het aanbod zonder na te denken aan. Daarna volgden een aantal heimelijke ontmoetingen waarbij Elena het steeds voor elkaar kreeg haar nieuwe kapsel te verbergen voor de nonnen.

Toen Elena tijdens een onbewaakt moment haar kap afzette was de moederoverste des duivels en stelde voor alsnog Elena’s haar eigenhandig af te knippen.
Maar allereerst moest Elena tot bezinning komen en enkele dagen in volledige afzondering doorbrengen. In tussentijd ontbood moederoverste Engbert om naar het klooster te komen en zijn intenties bekend te maken. Het was toen dat de zuster zag dat Engbert liefde had opgepakt voor Elena. De angst om een goede non te verliezen won het niet van de overtuigingskracht van Engbert om Elena een mooie toekomst te geven en na een lang onderhoud bepaalde zuster Secretia dat Elena postulante af was en Engbert een fiancee rijker. Een gelukkige Elena mocht huwen vanuit het klooster en hun verloving werd gevierd in het kerkdorp Acht alwaar een aantal medepostulanten en moederoverste het paar veel geluk kwamen toewensen.

 

Gedicht: Boerenbruiloft

Un Brabants boerenmeidje m heur knul,
zomr veur de flauwe kul,
beginne zo ergens in ’t joar,
m te zegge: ‘Wij houwe van mekoar’.
Om m Carnaval, as onderdeel van ’t leve
elkoar op de mert ’t Ja-woord te geve.
Moar veur dat ‘r inne ’t jawoord gift,
hebbe wij m z’n alle al veul belift.
Uurst goan die twee verlove
en mekoar van alles belove.
Dan krijgde ’t antekene van ’t poar.
D doen ze ok wr elluk joar.
En veur hun goei fatsoen,
moete ze d bij ‘den Uurste Burger
van Ouw Eindhoven’ doen.
Op dinsdag van ’t Carnaval is’t dan zo wijt,
dan trouwt d mnneke m z’n meid.
M met d’n boerenoptocht deur ’t Lampegat
noar ’t centrum van de stad.
Doar wrre ze dan onomwonden,
deur den Burger en ’t Pastorke in de onecht verbonden.
‘I Is allemoal onzin w ge kunt beleve,
toch is ’t nu wezelijk onderdeel van ’t normale leve.
theo_cremers

De Boerenbruiloft in Eindhoven is in 1971 gentroduceerd door de carnavalsvereniging “De Lichtstadnarren” toen met als voorzitter de heer A. v. Doren. De grote initiatiefnemer was Chris Baats, hij is overleden 23 maart 1994. Later is het evenement overgenomen door de Federatie Eindhovens Carnaval (F.E.C.) en is door de gemeente Eindhoven uitgeroepen tot STADSEVENEMENT. De organisatie van de Boerenbruiloft is in handen van de Commissie Boerenbruiloft.

chris_baats bruidspaar-kar groep-boeren
   Chris Baatskruis