Bericht van de voorzitter

Beste Boeren en Boerinnen,

Wat is het een rare, onwerkelijke tijd waarin we ons bevinden. Zo staan we nog met z’n allen mee te zingen met het Boeremoeske tijdens de Boerenbruiloft van Ab en Saar, en zo zitten we gedwongen thuis wegens een “intelligente” lockdown. Niets gaat meer zoals voorheen en bij alles moeten we 2 keer extra nadenken. We werken, daar waar het kan, zoveel mogelijk thuis en anders werken we met allerlei aanpassingen. Sommige van ons zijn ineens leraar of lerares geworden omdat er thuis lesgegeven moet worden, andere hebben de klusser in zichzelf gevonden. Ook internet draait op volle toeren, want als het niet persoonlijk kan, dan gaan we volop aan het videobellen. Dat is wel even wennen voor iedereen, maar gelukkig bestaat deze mogelijkheid wel.

Voor iedereen zijn het onzekere tijden en helaas hebben we geen idee hoelang het allemaal nog gaat duren of wat er nog allemaal op ons af gaat komen. Wel weten we dat we voorlopig nog te maken gaan krijgen met verschillende maatregelen en beperkingen waardoor er veel dagelijkse zaken tijdelijk niet meer kunnen of mogen. We mogen niet meer op bezoek bij elkaar, we moeten 1,5 mtr afstand van elkaar bewaren en tal van normaal vanzelfsprekende dingen kunnen niet meer. Maar gelukkig zijn wij allemaal creatiever dan dat wij zelf verwacht hadden en ontstaan er door deze crisis ook heel veel nieuwe ideeën en lijken we in een tijd van afstand juist dichter bij elkaar te komen.

Dit vergt veel van ons allemaal, of we nu jong of oud zijn, arm of rijk, dit treft ons allemaal.

Niet alleen voor ons als Commissie Boerenbruiloft, maar ook voor het hele verenigingsleven is het puzzelen wat te doen de komende tijd. We hadden allerlei plannen staan, die zijn afgezegd of voorlopig zijn uitgesteld. We hebben het onderling besproken en we hebben beslist dat we wel verdergaan met de voorbereiding voor een nieuw seizoen. Uiteindelijk kan niemand in de toekomst kijken mochten we dingen moeten aanpassen dan gaan we dat uiteraard op dat moment bekijken, echter stil zitten en afwachten helpt niemand.

We zullen jullie dan ook op de hoogte blijven houden van de ontwikkelingen binnen de Commissie Boerenbruiloft en wij vertrouwen erop dat we elkaar weer allemaal in goede gezondheid gaan tegenkomen.

Ik wil jullie namens de gehele Commissie Boerenbruiloft allemaal heel veel sterkte, beterschap, wijsheid en Liefde wensen. Let allemaal goed op elkaar, op jezelf en je naasten.

Het wordt beter, echt.

Antoon Verbeek

Voorzitter Commissie Boerenbruiloft Eindhoven

 

Boerenbruidspaar 2020: Ab van Gijzenrooij & Saar Lakerlopen

Ab van Gijzenrooij is d’n twidde zoon van Wout en Carla, die een boerderij pachten op Genoenhuis tussen Eindhoven en Geldrop.

Z’n grote stemvolume komt hem thuis goed van pas, als hij van moeders, pa van het veld moet halen vur het eten. Als hij dan pa begint te roepen is hij tot ver in de omtrek te horen.

Al snel is ook duidelijk dat Ab er niet voor terugdeinst om gezelschappen toe te spreken en bedreven is om zaken aan het papier toe te vertrouwen. Ook is hij een echte regelneef, wat resulteert in diverse maatschappelijke functies in het rijke verenigingsleven.

Echter voelt hij zich het beste thuis in de wereld van het Carnaval en is hij tot op de dag van vandaag verbonden met de vereniging uit het Lampegat, die met haar naam het beste doet denken aan het bakske leut dat Ab graag drink. Maar ook het andere vocht wat Ab zich graag laat smaken komt tijdens de carnavalsactiviteiten rijkelijk aan bod.

Omdat zijn oudere broer de boerderij over zal nemen en Ab het boerenleven toch niet zo ziet zitten gaat hij uiteindelijk aan de slag bij één van de textielverwerkingsbedrijven die Geldrop rijk is.

Een van de taken die hij daar krijgt, is het bij elkaar vergaren van de natuurlijke grondstoffen om de stoffen te kleuren. De plek waar de weverij dit doet zijn de Tongelrese Akkers, die vol staan met diverse wilde bloemen en planten.

Als Ab een hele dag bloemen en planten moet gaan verzamelen, neemt hij, Bourgondiër pur sang, de nodige goed belegde broodjes en een grote pot koffie mee.

Saar Lakerlopen is de dochter van Noud en Nettie, beide werkzaam in de zorg en met het gezin wonende aan de Kalverstraat in Eindhoven.

Ze is een stil, eigenwijs en soms koppig meiske, maar geen stilzitter.

Wat in haar hoofd zit, kan ze met haar handen maken, maar waar ze na school graag wil gaan werken wordt ze als meiske niet toegelaten.

Uiteindelijk vindt Saar werk in de in Eindhoven florerende tabaksindustrie.

Tijdens een wandeling langs het Eindhovens Kanaal, in één van haar pauzes, komt ze uit bij de velden van de Tongelrese Akkers en ziet ze daar enkele jongelui zoeken tussen de bloemen en planten. Schuchter als ze is loopt ze de jongelui snel voorbij.

Wat ze echter niet weet is dat ze in dat korte moment toch in het oog is gesprongen bij Ab, die op zijn beurt hoopt dat dat blumke nog eens voorbij komt als ze op de velden aan het werk zijn.

Zijn gebeden worden verhoort en enkele weken later komt Saar weer aangewandeld.

Ab grijpt zijn kans en voordat ze voorbij kan lopen, rent hij het veld af, loopt en stukje met haar op en knoopt een gesprek met haar aan.

Saar blijft na deze dag dromen over die welbespraakte jongeman en Ab op zijn beurt kan dat mooie blumke niet uit zijn gedachten krijgen.

Uiteindelijk krijgt Ab het bij zijn baas voor elkaar om eens alleen naar de velden te mogen en jawel hoor ook Saar is s’middags weer aan de wandel.

Ab vraagt haar of ze geen zin heeft om met hem te lunchen en Saar zegt daar natuurlijk geen nee tegen. Eenmaal gezeten bied Ab haar één van zijn goed belegde broodjes en een kom koffie uit zijn grote kan aan. Lekkerbek als Saar is laat ze het zich goed smaken en praten ze intussen over uiteenlopende onderwerpen.

Ondertussen is Cupido ook op de velden gearriveerd en heeft hij goed werk verricht, want sindsdien zijn Ab en Saar onafscheidelijk.

Na overleg met wederzijdse ouders wordt besloten te gaan verloven en enkele maanden later in het huwelijk te treden.

Nu de verloving dan wereldkundig is gemaakt, willen we iedereen van harte uitnodigen, onze trouwerij mee te beleven op Carnavalsdinsdag in de tent op de Stadse Mert.

We hopen op een flinke opkomst, en al doet u het dan niet voor ons, laat u aanwezigheid dan een steun in de rug zijn voor de commissie die deze eeuwenoude traditie in ere houdt.

Al 44 jaar zet Club111 zich in voor het Lampegatse carnaval! Zo ondersteunen ze Commissie Boerenbruiloft Eindhoven dit jaar met aan de aanschaf van kielen voor de Lampegatse optocht!

Club111 maakt ons evenement mede mogelijk, wil je ook donateur worden van club111 en daarmee het Openbaar Lampegats Carnaval ondersteunen?

www.club111.nl/donateur-worden/

 

 

Gedicht: Boerenbruiloft

Un Brabants boerenmeidje m heur knul,
zomr veur de flauwe kul,
beginne zo ergens in ’t joar,
m te zegge: ‘Wij houwe van mekoar’.
Om m Carnaval, as onderdeel van ’t leve
elkoar op de mert ’t Ja-woord te geve.
Moar veur dat ‘r inne ’t jawoord gift,
hebbe wij m z’n alle al veul belift.
Uurst goan die twee verlove
en mekoar van alles belove.
Dan krijgde ’t antekene van ’t poar.
D doen ze ok wr elluk joar.
En veur hun goei fatsoen,
moete ze d bij ‘den Uurste Burger
van Ouw Eindhoven’ doen.
Op dinsdag van ’t Carnaval is’t dan zo wijt,
dan trouwt d mnneke m z’n meid.
M met d’n boerenoptocht deur ’t Lampegat
noar ’t centrum van de stad.
Doar wrre ze dan onomwonden,
deur den Burger en ’t Pastorke in de onecht verbonden.
‘I Is allemoal onzin w ge kunt beleve,
toch is ’t nu wezelijk onderdeel van ’t normale leve.
theo_cremers

De Boerenbruiloft in Eindhoven is in 1971 gentroduceerd door de carnavalsvereniging “De Lichtstadnarren” toen met als voorzitter de heer A. v. Doren. De grote initiatiefnemer was Chris Baats, hij is overleden 23 maart 1994. Later is het evenement overgenomen door de Federatie Eindhovens Carnaval (F.E.C.) en is door de gemeente Eindhoven uitgeroepen tot STADSEVENEMENT. De organisatie van de Boerenbruiloft is in handen van de Commissie Boerenbruiloft.

chris_baats bruidspaar-kar groep-boeren
   Chris Baatskruis