Wij zijn De Dorpsraad Acht en Achtse Belangen zeer dankbaar dat zij gehoor hebben gegeven aan de noodkreet van Commissie Boerenbruiloft, mede hierdoor kan de boerenoptocht dit jaar toch doorgaan!

cropped-dorpsraad-logo-1

 

Wij zijn Club 111 zeer dankbaar dat zij gehoor hebben gegeven aan de noodkreet van Commissie Boerenbruiloft, mede hierdoor kan de boerenoptocht dit jaar toch doorgaan!

club111

 

 

Hallo Lampegats Boerenvolk,

Op maandagavond 20 februari wordt onze traditionele vrijgezellenavond gehouden, een ieder die zin en tijd heeft kan/mag aan sluiten.

De Boerkes en de Boerinnekes gaan ieder apart.

Uiteraard moet iedereen wel in boerenkleding mee gaan.

Wij zien jullie graag komen tot dan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boerenbruidspaar 2017 Jannes Donkers en Marie van Pelt

 

1-7

Marie

Marie is het derde kind van de familie van Pelt een echte bakkersfamilie aan de Boschdijk in het Lampegat.

Marie zag het levenslicht op 17 augustus 1948. Na een turbulente jeugd met veel onrust over de toekomst, immers de oorlog was net voorbij en de wederopbouw was nog in volle gang. Gelukkig voor het gezin is brood een van de levensbehoefte en was er voor hun altijd brood op de plank zowel letterlijk als figuurlijk.

Marie maar ook haar broers en zusjes moesten hard meewerken en zoals je weet staan bakkers ’s morgens al voor de haan kraait achter de bakkersoven om deze op de juist temperatuur te brengen en als een van de kinderen niet het juist hout voor de over had gelegd nou dan zwaaide er wat. Marie was een van vader Gradje zijn oogappeltjes want Marie had het bakkersvak al snel onder de knie en kon vader goed bijstaan.

Ook als brood bezorgt moest worden zat Marie bij vader op de kar en hadden samen onderweg de grootste lol achter de kont van het paard. Ook hielp Marie haar moeder Zus bij het maken van bijzondere broodbestellingen voor onder andere het Binnenziekenhuis van de nonnen en voor de groeiende lampenfabriek van Anton Philips. Marie was een echt bezig bijtje overal kon je haar tegenkomen en was ze in druk in de weer. Bij de Plattelandsvrouwen, de Bakkersvrouwen en ze zong in het kerkkoor van de Pauluskerk aan de Boschdijk. Marie kon ook goed leren en na de schooltijd op de school aan het Hemelrijken ging ze ook werken op de Coöperatieve Boerenleenbank. Maar het brood bleef haar hobby en op een keer moest bakkerij, van Pelt, in verband met de viering van het 75 jarig bestaan van Philips, een bijzonder opgemaakt brood afleveren bij een bevriende relatie in Utrecht en daar trof ze een aardige jongeman die bier kwam brengen en haar hartje was sneller gaan kloppen.

1-6

Jannes

Jannes werd op 1 juli 1945 geboren in de centrumstad Utrecht als zoon van Dorus en Cato Donkers. Vader Donkers was een vooraanstaande bierbrouwer en in heel de omtrek van de Domstad was hij bekend om zijn speciaalbieren. Bijzonder was het Donkersbier een soort trappist. Jannes is geen Utrechtenaar maar een echte Utrechter want hij komt niet “van achter de Dom” een gezegde uit het verleden. Hij was een ondernemend manneke en beklom zelfs de 112 meter hoge Domtoren. Leren kon Jannes best wel doch de zin ervoor ontbrak en daarom moest hij zijn vader gaan helpen bij het brouwen van bier, een secure bezigheid want je moet vooraf weten wat en hoeveel grondstoffen zoals hop, gerst en mout er in de diverse soorten bier moet. Maar omdat Jannes wel eens stiekem van het bier van zijn vader had geproefd was het voor hem geen straf om het brouwersvak te leren. Jannes had eigenlijk een onbekommerde jeugd en als hij eens iets had uitgevreten was het moeder Cato die hem de hand boven het hoofd hield. Ook had Jannes een voorliefde voor de natuur en hij was daar vaak met zijn hond te vinden en met zijn vrienden ging hij dan visjes en kikkers vangen. Die natuur heeft Jannes geïnspireerd om later heerlijke bieren te maken o.a. het Tripel Karmeliet bier. Op een dag had een zakenrelatie een bestelling gedaan van het Donkersbier om deze af te leveren bij een klant in Utrecht i.v.m. hun jubileum en het was daar dat hij een mooi meisje ontmoette.

Zo is het gekomen

Op die bewuste dag in september 1966 in het jaar dat Philips haar 75 jarig bestaan vierde was het dat Jannes en Marie elkaar voor het eerst zagen bij die bevriende relatie van Philips in Utrecht. De vonk sloeg meteen over en er was spanning te voelen. Marie wilde wel adressen uitwisselen en zo is het geschied dat er een romance opbloeide tussen Jannes en Marie eerst door brieven te schrijven maar later door de zondagsbezoekjes over en weer met de trein want in die tijd was er toen geen geld voor meer. Jannes wilde wel naar het zuiden afzakken enerzijds voor de vele natuur aldaar maar ook voor de behoefte van bier voor de Brabanders. Dus wilde Jannes en Marie na een verkeringstijd van 5 jaar wel trouwen en gaan ze op 22 oktober 2016 aanstaande in de zaal van het Dorphuis te Acht zich laten aantekenen bij de Urste Burger van Ouw Enthoven. De boerenbruiloft, waarbij een toost wordt uitgebracht, staat gepland op dinsdag 28 februari 2017 in de grote feesttent op de stadse mert in het Lampegat Marie haar grootste vriendin Sientje de Boer en de buurman van Jannes, Bertus van Gestel zullen hierbij getuigen zijn.

Gedicht: Boerenbruiloft

Un Brabants boerenmeidje m heur knul,
zomr veur de flauwe kul,
beginne zo ergens in ’t joar,
m te zegge: ‘Wij houwe van mekoar’.
Om m Carnaval, as onderdeel van ’t leve
elkoar op de mert ’t Ja-woord te geve.
Moar veur dat ‘r inne ’t jawoord gift,
hebbe wij m z’n alle al veul belift.
Uurst goan die twee verlove
en mekoar van alles belove.
Dan krijgde ’t antekene van ’t poar.
D doen ze ok wr elluk joar.
En veur hun goei fatsoen,
moete ze d bij ‘den Uurste Burger
van Ouw Eindhoven’ doen.
Op dinsdag van ’t Carnaval is’t dan zo wijt,
dan trouwt d mnneke m z’n meid.
M met d’n boerenoptocht deur ’t Lampegat
noar ’t centrum van de stad.
Doar wrre ze dan onomwonden,
deur den Burger en ’t Pastorke in de onecht verbonden.
‘I Is allemoal onzin w ge kunt beleve,
toch is ’t nu wezelijk onderdeel van ’t normale leve.
theo_cremers

De Boerenbruiloft in Eindhoven is in 1971 gentroduceerd door de carnavalsvereniging “De Lichtstadnarren” toen met als voorzitter de heer A. v. Doren. De grote initiatiefnemer was Chris Baats, hij is overleden 23 maart 1994. Later is het evenement overgenomen door de Federatie Eindhovens Carnaval (F.E.C.) en is door de gemeente Eindhoven uitgeroepen tot STADSEVENEMENT. De organisatie van de Boerenbruiloft is in handen van de Commissie Boerenbruiloft.

chris_baats bruidspaar-kar groep-boeren
   Chris Baatskruis