KLIK HIER VOOR HET AANMELDEN VOOR DE BOERENBRUILOFTSBRUNCH

Beste vrienden van het Boerenvolk,
De afgelopen jaren werd het voor de commissie Boerenbruiloft steeds moeilijker de Boerenoptocht vanuit Acht te organiseren en de vooruitzichten waren ook niet positief. Vandaar hebben wij besloten te stoppen met de traditionele optocht en een nieuwe invulling te geven aan de Boerenbruiloft.

Vanaf dit jaar starten wij carnavalsdinsdag vanaf 11.00 uur met een Boerenbruiloftsbrunch bij eetcafé d’n Hertog aan het Stationsplein. Het Boerenbruidspaar, hun genodigden en het Lampegatse boerenvolk zijn daar van harte welkom om een goeie bodem te leggen en alvast het glas te heffen op het geluk van het a.s. Boerenbruidspaar. Brabantse gastvrijheid, gemoedelijkheid en veul plezier zorgen voor een goede start van deze bijzondere dag. Rond 13.15 uur komt de Stadsprins met zijn gevolg het Boerenbruidspaar en al het boerenvolk welkom heten in het Lampegat en nodigt hen uit samen in optocht naar de Stadse Mert te gaan om daar het huwelijk in de onecht te voltrekken.

Voor het luttele bedrag van 5 euro kunt u deelnemen.
Locatie: Eetcafé d’n Hertog, Stationsplein
Tijdstip: di. 13/02 11.00 – 13.30 uur
(aansluitend vertrek naar de Stadse Mert in optocht)

Aanmelden voor de Boerenbruiloftsbrunch
U kunt zich aanmelden voor deze boerenbruiloftsbrunch via bovenstaande link. Na aanmelding via de site ontvang u een bevestigingsmail  waarin verdere informatie vermeld staat.
Na betaling, ontvangt u half januari via de mail een entreekaart voor de boerenbruiloftsbrunch. Wij kunnen u alleen ontvangen met deze entreekaart. Er zijn een beperkt aantal brunchplaatsen, dus meldt u op tijd aan.

Met deze nieuwe opzet hopen wij een nieuwe traditie te starten en er voor te zorgen dat de Boerenbruiloft een vast onderdeel blijft van de Lampegatse Carnaval. Samen gaan we de Boerenbruiloft nieuw elan geven.
Graag zien wij u aanschuiven bij onze boerenbruiloftsbrunch op carnavalsdinsdag.

Mocht u nog vragen hebben  dan kunt u via het contactformulier op de website contact met ons opnemen.

Met een carnavaleske groet,
Commissie Boerenbruiloft Eindhoven

Gedicht: Boerenbruiloft

Un Brabants boerenmeidje m heur knul,
zomr veur de flauwe kul,
beginne zo ergens in ’t joar,
m te zegge: ‘Wij houwe van mekoar’.
Om m Carnaval, as onderdeel van ’t leve
elkoar op de mert ’t Ja-woord te geve.
Moar veur dat ‘r inne ’t jawoord gift,
hebbe wij m z’n alle al veul belift.
Uurst goan die twee verlove
en mekoar van alles belove.
Dan krijgde ’t antekene van ’t poar.
D doen ze ok wr elluk joar.
En veur hun goei fatsoen,
moete ze d bij ‘den Uurste Burger
van Ouw Eindhoven’ doen.
Op dinsdag van ’t Carnaval is’t dan zo wijt,
dan trouwt d mnneke m z’n meid.
M met d’n boerenoptocht deur ’t Lampegat
noar ’t centrum van de stad.
Doar wrre ze dan onomwonden,
deur den Burger en ’t Pastorke in de onecht verbonden.
‘I Is allemoal onzin w ge kunt beleve,
toch is ’t nu wezelijk onderdeel van ’t normale leve.
theo_cremers

De Boerenbruiloft in Eindhoven is in 1971 gentroduceerd door de carnavalsvereniging “De Lichtstadnarren” toen met als voorzitter de heer A. v. Doren. De grote initiatiefnemer was Chris Baats, hij is overleden 23 maart 1994. Later is het evenement overgenomen door de Federatie Eindhovens Carnaval (F.E.C.) en is door de gemeente Eindhoven uitgeroepen tot STADSEVENEMENT. De organisatie van de Boerenbruiloft is in handen van de Commissie Boerenbruiloft.

chris_baats bruidspaar-kar groep-boeren
   Chris Baatskruis