Bericht van de voorzitters

Beste Boeren en Boerinnen,                                                                                           Lampegat Aug ‘20

 

Voor de meeste van ons is het nu vakantietijd. Tijd om even rustig aan te doen, bijkomen van bijvoorbeeld je werk. Maar de vakantie is ook anders. Anders omdat, gaan we wel op vakantie? En zo ja, waar gaan we naar toe? En hoe? Gelukkig zijn de meeste van ons prima in staat om hier een goede balans in te vinden, maar je kan niet ontkennen het blijft raar en onwerkelijk.

Ook wij hebben de afgelopen periode niet stilgezeten en om maar direct met de deur in huis te vallen: Als Commissie hebben we het besluit genomen om aankomend seizoen geen nieuw BoerenBruidspaar te kiezen. De tijd is hiervoor te onzeker en het laatste wat we willen is een kersvers Bruidspaar teleur stellen omdat we niet aan de verwachtingen kunnen voldoen.

Als voorbeeld de verlovingsavond. Deze zou wel doorgang mogen vinden, echter met een maximaal van 100 bezoekers. Allen zittend aan een tafel en met een minimale afstand van 1,5 mtr. Iedereen begrijpt dat dit een onwenselijke situatie is, maar bovenal heeft het 0% gezelligheid. Daar is de avond niet voor bedoeld en dat willen we een Bruidspaar ook niet als herinnering meegeven.

Kortom voor nu is er nog te veel onzeker om een nieuw BoerenBruidspaar dat te kunnen bieden, wat zij verdienen.

Hoe gaan we dan komend seizoen dan carnaval met de Boeren vieren hoor ik u zeggen? Eerlijk gezegd hebben we geen idee. We zijn hier wel over aan het brainstormen en wellicht gaan we een aantal kleine activiteiten organiseren, of op een andere manier invullen, maar daarvan houden we jullie tijdig op de hoogte.

Het bovenstaande is uiteraard ook met Ab en Saar besproken en zei hebben te kennen gegeven om daar waar mogelijk gewoon ons voor te gaan in het “feestgedruis”….

In September ontvangen de donateurs van het Lampegats Boeren Volk de brief voor de jaarlijkse bijdrage. Gezien de huidige situatie is nog niet bekend of en wanneer er eventueel activiteiten gaan plaatsvinden, maar desondanks hopen wij op jullie ondersteuning als donateurs van de Lampegatse BoerenBruiloft. In deze brief zal meer informatie te vinden zijn over de hoogte van de jaarlijkse bijdrage en het jaarplaatje.

Namens de gehele Commissie BoerenBruiloft en het Lampegats Boeren Volk allemaal een hele fijne vakantie toe wensen en u hoort snel van ons. Ondertussen, let allemaal goed op elkaar, op jezelf en je naasten.

Het wordt beter, echt.

Antoon Verbeek                                                                                    Tiny Oosterbosch

Voorzitter Commissie BoerenBruiloft                                              Voorzitter Lampegats Boeren Volk

 

Boerenbruidspaar 2020: Ab van Gijzenrooij & Saar Lakerlopen

Ab van Gijzenrooij is d’n twidde zoon van Wout en Carla, die een boerderij pachten op Genoenhuis tussen Eindhoven en Geldrop.

Z’n grote stemvolume komt hem thuis goed van pas, als hij van moeders, pa van het veld moet halen vur het eten. Als hij dan pa begint te roepen is hij tot ver in de omtrek te horen.

Al snel is ook duidelijk dat Ab er niet voor terugdeinst om gezelschappen toe te spreken en bedreven is om zaken aan het papier toe te vertrouwen. Ook is hij een echte regelneef, wat resulteert in diverse maatschappelijke functies in het rijke verenigingsleven.

Echter voelt hij zich het beste thuis in de wereld van het Carnaval en is hij tot op de dag van vandaag verbonden met de vereniging uit het Lampegat, die met haar naam het beste doet denken aan het bakske leut dat Ab graag drink. Maar ook het andere vocht wat Ab zich graag laat smaken komt tijdens de carnavalsactiviteiten rijkelijk aan bod.

Omdat zijn oudere broer de boerderij over zal nemen en Ab het boerenleven toch niet zo ziet zitten gaat hij uiteindelijk aan de slag bij één van de textielverwerkingsbedrijven die Geldrop rijk is.

Een van de taken die hij daar krijgt, is het bij elkaar vergaren van de natuurlijke grondstoffen om de stoffen te kleuren. De plek waar de weverij dit doet zijn de Tongelrese Akkers, die vol staan met diverse wilde bloemen en planten.

Als Ab een hele dag bloemen en planten moet gaan verzamelen, neemt hij, Bourgondiër pur sang, de nodige goed belegde broodjes en een grote pot koffie mee.

Saar Lakerlopen is de dochter van Noud en Nettie, beide werkzaam in de zorg en met het gezin wonende aan de Kalverstraat in Eindhoven.

Ze is een stil, eigenwijs en soms koppig meiske, maar geen stilzitter.

Wat in haar hoofd zit, kan ze met haar handen maken, maar waar ze na school graag wil gaan werken wordt ze als meiske niet toegelaten.

Uiteindelijk vindt Saar werk in de in Eindhoven florerende tabaksindustrie.

Tijdens een wandeling langs het Eindhovens Kanaal, in één van haar pauzes, komt ze uit bij de velden van de Tongelrese Akkers en ziet ze daar enkele jongelui zoeken tussen de bloemen en planten. Schuchter als ze is loopt ze de jongelui snel voorbij.

Wat ze echter niet weet is dat ze in dat korte moment toch in het oog is gesprongen bij Ab, die op zijn beurt hoopt dat dat blumke nog eens voorbij komt als ze op de velden aan het werk zijn.

Zijn gebeden worden verhoort en enkele weken later komt Saar weer aangewandeld.

Ab grijpt zijn kans en voordat ze voorbij kan lopen, rent hij het veld af, loopt en stukje met haar op en knoopt een gesprek met haar aan.

Saar blijft na deze dag dromen over die welbespraakte jongeman en Ab op zijn beurt kan dat mooie blumke niet uit zijn gedachten krijgen.

Uiteindelijk krijgt Ab het bij zijn baas voor elkaar om eens alleen naar de velden te mogen en jawel hoor ook Saar is s’middags weer aan de wandel.

Ab vraagt haar of ze geen zin heeft om met hem te lunchen en Saar zegt daar natuurlijk geen nee tegen. Eenmaal gezeten bied Ab haar één van zijn goed belegde broodjes en een kom koffie uit zijn grote kan aan. Lekkerbek als Saar is laat ze het zich goed smaken en praten ze intussen over uiteenlopende onderwerpen.

Ondertussen is Cupido ook op de velden gearriveerd en heeft hij goed werk verricht, want sindsdien zijn Ab en Saar onafscheidelijk.

Na overleg met wederzijdse ouders wordt besloten te gaan verloven en enkele maanden later in het huwelijk te treden.

Nu de verloving dan wereldkundig is gemaakt, willen we iedereen van harte uitnodigen, onze trouwerij mee te beleven op Carnavalsdinsdag in de tent op de Stadse Mert.

We hopen op een flinke opkomst, en al doet u het dan niet voor ons, laat u aanwezigheid dan een steun in de rug zijn voor de commissie die deze eeuwenoude traditie in ere houdt.

Al 44 jaar zet Club111 zich in voor het Lampegatse carnaval! Zo ondersteunen ze Commissie Boerenbruiloft Eindhoven dit jaar met aan de aanschaf van kielen voor de Lampegatse optocht!

Club111 maakt ons evenement mede mogelijk, wil je ook donateur worden van club111 en daarmee het Openbaar Lampegats Carnaval ondersteunen?

www.club111.nl/donateur-worden/

 

 

Gedicht: Boerenbruiloft

Un Brabants boerenmeidje m heur knul,
zomr veur de flauwe kul,
beginne zo ergens in ’t joar,
m te zegge: ‘Wij houwe van mekoar’.
Om m Carnaval, as onderdeel van ’t leve
elkoar op de mert ’t Ja-woord te geve.
Moar veur dat ‘r inne ’t jawoord gift,
hebbe wij m z’n alle al veul belift.
Uurst goan die twee verlove
en mekoar van alles belove.
Dan krijgde ’t antekene van ’t poar.
D doen ze ok wr elluk joar.
En veur hun goei fatsoen,
moete ze d bij ‘den Uurste Burger
van Ouw Eindhoven’ doen.
Op dinsdag van ’t Carnaval is’t dan zo wijt,
dan trouwt d mnneke m z’n meid.
M met d’n boerenoptocht deur ’t Lampegat
noar ’t centrum van de stad.
Doar wrre ze dan onomwonden,
deur den Burger en ’t Pastorke in de onecht verbonden.
‘I Is allemoal onzin w ge kunt beleve,
toch is ’t nu wezelijk onderdeel van ’t normale leve.
theo_cremers

De Boerenbruiloft in Eindhoven is in 1971 gentroduceerd door de carnavalsvereniging “De Lichtstadnarren” toen met als voorzitter de heer A. v. Doren. De grote initiatiefnemer was Chris Baats, hij is overleden 23 maart 1994. Later is het evenement overgenomen door de Federatie Eindhovens Carnaval (F.E.C.) en is door de gemeente Eindhoven uitgeroepen tot STADSEVENEMENT. De organisatie van de Boerenbruiloft is in handen van de Commissie Boerenbruiloft.

chris_baats bruidspaar-kar groep-boeren
   Chris Baatskruis