Dankwoord van Toon en Jet:

Beste Boerkes en Boerinnekes,
ZOOOooo, het is weer achter de rug. De meeste van ons zijn weer aan het werk, na een week van feesten.
Wij willen jullie allereerst heel heel heel erg bedanken voor jullie aanwezigheid, ondersteuning, medeleven, borrels nuttigen🍻, kaas en worst wegwerken, enz, enz.
Wij hebben een ontzettend leuke Carnaval gehad, met als grandioze afsluiting onze bruiloft op Dinsdagmiddag. Wij hebben van alle momenten genoten en alle dagen waren hoogtepunten. Dit komt zeer zeker door jullie. Deze Carnaval was onvergetelijk!
Er zijn heel veel mensen geweest die met regelmaat zeiden tegen ons dat we moesten genieten en dat hebben we gedaan, maar dat kon alleen doordat wij jullie ook allemaal hebben zien genieten.
Carnaval, da doe je samen… (en zorgt voor VERBINDING🤝, aldus pastoor Rene Wilmink)
Allemaal heel erg bedankt en graag tot snel.
BEDANKT BEDANKT BEDANKT… en 10 maart gan we d’r gewoon nog inne vatte tijdens het HalfVaste

Gedicht: Boerenbruiloft

Un Brabants boerenmeidje m heur knul,
zomr veur de flauwe kul,
beginne zo ergens in ’t joar,
m te zegge: ‘Wij houwe van mekoar’.
Om m Carnaval, as onderdeel van ’t leve
elkoar op de mert ’t Ja-woord te geve.
Moar veur dat ‘r inne ’t jawoord gift,
hebbe wij m z’n alle al veul belift.
Uurst goan die twee verlove
en mekoar van alles belove.
Dan krijgde ’t antekene van ’t poar.
D doen ze ok wr elluk joar.
En veur hun goei fatsoen,
moete ze d bij ‘den Uurste Burger
van Ouw Eindhoven’ doen.
Op dinsdag van ’t Carnaval is’t dan zo wijt,
dan trouwt d mnneke m z’n meid.
M met d’n boerenoptocht deur ’t Lampegat
noar ’t centrum van de stad.
Doar wrre ze dan onomwonden,
deur den Burger en ’t Pastorke in de onecht verbonden.
‘I Is allemoal onzin w ge kunt beleve,
toch is ’t nu wezelijk onderdeel van ’t normale leve.
theo_cremers

De Boerenbruiloft in Eindhoven is in 1971 gentroduceerd door de carnavalsvereniging “De Lichtstadnarren” toen met als voorzitter de heer A. v. Doren. De grote initiatiefnemer was Chris Baats, hij is overleden 23 maart 1994. Later is het evenement overgenomen door de Federatie Eindhovens Carnaval (F.E.C.) en is door de gemeente Eindhoven uitgeroepen tot STADSEVENEMENT. De organisatie van de Boerenbruiloft is in handen van de Commissie Boerenbruiloft.

chris_baats bruidspaar-kar groep-boeren
   Chris Baatskruis