Beste Boeren en Boerinnen,                                                                                                         21-1-2022

Het spreekwoordelijke ConfettieKanon is door de CatharinaKerk…

Gezien de recente ontwikkelingen heeft de Commissie BoerenBruiloft, in goed overleg met alle betrokkenen, doen besluiten om ALLE officiële activiteiten rondom carnaval te verschuiven naar 2023.

Uiteraard een lastige beslissing, echter gezien de huidige maatregelen én de reeds aangekondigde afgelastingen zien wij helaas geen andere keuze.

Iedereen, maar vooral het aanstaande Bruidspaar verdiend een skôn fistje mee alles d’rop en d’ran en zoals het er nu uitziet is dat helaas niet haalbaar.

Maar… ook wij denken in mogelijkheden en als er ook maar 1 kroeg de deur op een kier zet of ergens uit een hoek klinkt een Kapelleke, dan zijn de Boeren erbij.

Oftewel, mocht er uiteindelijk toch iets van een activiteit plaatsvinden, dan doen we er alles aan om daarbij te zijn.

Een kroeg is zo versierd en een Stamppot is zo gemaakt!

Kortom we kijken naar wat wel kan en hopen met iedereen in goede gezondheid te kunnen proosten tijdens de Feestelijke dagen.

Rest mij nog 2 punten die ik met jullie wil delen.

  1. De oplettende Boer/Boerin heeft gemerkt dat er nog geen nieuwe Lampegatse BoerenBruiloft Nieuwsbrief (LBBN) is verschenen. Dat klopt! Die zal rond Carnaval uitkomen.
  2. Er is een vertraging in de levering van de Boerenspeld en de jaarplaatjes. Deze zijn onderweg en zodra die binnen zijn, worden die naar u verstuurd.

Ik wil jullie namens Tinus & Sjaan, de Commissie BoerenBruiloft en het Lampegats Boeren Volk allemaal heel veel sterkte en goede gezondheid toe wensen. Hou de Socials in de gaten en hopelijk tot snel.

Het wordt beter, echt.

Antoon Verbeek                                                                               Tiny Oosterbosch

Voorzitter Commissie BoerenBruiloft                                               Voorzitter Lampegats Boeren Volk

Boerenbruidspaar 2022 Tinus en Sjaan 

 

Gedicht: Boerenbruiloft

Un Brabants boerenmeidje m heur knul,
zomr veur de flauwe kul,
beginne zo ergens in ’t joar,
m te zegge: ‘Wij houwe van mekoar’.
Om m Carnaval, as onderdeel van ’t leve
elkoar op de mert ’t Ja-woord te geve.
Moar veur dat ‘r inne ’t jawoord gift,
hebbe wij m z’n alle al veul belift.
Uurst goan die twee verlove
en mekoar van alles belove.
Dan krijgde ’t antekene van ’t poar.
D doen ze ok wr elluk joar.
En veur hun goei fatsoen,
moete ze d bij ‘den Uurste Burger
van Ouw Eindhoven’ doen.
Op dinsdag van ’t Carnaval is’t dan zo wijt,
dan trouwt d mnneke m z’n meid.
M met d’n boerenoptocht deur ’t Lampegat
noar ’t centrum van de stad.
Doar wrre ze dan onomwonden,
deur den Burger en ’t Pastorke in de onecht verbonden.
‘I Is allemoal onzin w ge kunt beleve,
toch is ’t nu wezelijk onderdeel van ’t normale leve.
theo_cremers

De Boerenbruiloft in Eindhoven is in 1971 gentroduceerd door de carnavalsvereniging “De Lichtstadnarren” toen met als voorzitter de heer A. v. Doren. De grote initiatiefnemer was Chris Baats, hij is overleden 23 maart 1994. Later is het evenement overgenomen door de Federatie Eindhovens Carnaval (F.E.C.) en is door de gemeente Eindhoven uitgeroepen tot STADSEVENEMENT. De organisatie van de Boerenbruiloft is in handen van de Commissie Boerenbruiloft.

chris_baats bruidspaar-kar groep-boeren
   Chris Baatskruis